Du är här:  Start

Sitemap 

Miljoforbundfeffegronweb.png

20121213_111654-3.jpg

Privatperson

20121213_112044.jpg

Företagare

20121213_112233.jpg

Miljöförbundet

20121213_111153.jpg

Miljön i kommunen

Hitta direkt

Aktuellt

Har du tips om var minderåriga får tag i tobak eller var man kan få tag i ”billiga” cigaretter?


2015-11-24

 

Med hjälp och tips från just dig kan vi få bättre koll på problemen i handeln och agera mot just den butik som inte följer de regler som gäller.

Vill du lämna tips till miljöförbundet eller har du frågor om vårt arbete? Kontakta oss då på info@smfo.se eller via telefon 0435-78 24 70. 

Tips kan lämnas anonymt om det sker via telefon.

Läs mer om vårt vårt samarbete med polismyndigheten vid tillsyn av tobak här.

Snöupplag


2015-11-23

 

Nu är vintern här och med den kom första snön i helgen. Den snö som skottas bort från gator och torg kan innehålla föroreningar. Det är viktigt att uppläggning av snö sker på plats där eventuella föroreningar kan stanna kvar i marken när snön tinar, istället för att rinna ut i vattendrag eller infiltreras till grundvattnet.

Läs mer snöupplag i vårt informationsblad och på Naturvårdsverkets hemsida

Trivseleldning hemma


2015-10-23

 

På hösten är det mysigt att tända en värmande brasa i eldstaden. Men tänk på att vedeldning kan orsaka besvär och att den som eldar har fullt ansvar för att folk i omgivningen inte störs av eldningen. Rök från eldning kan ge problem i form av andningsbesvär, dålig lukt, sot och nedsmutsning.

Läs mer eldning på vår hemsida och i Naturvårdsverkets Broschyr Elda rätt

Planerar du att mäta radonhalten i din bostad?


2015-10-23

Om du planerar att mäta radonhalten i din bostad ska mätningen göras under eldningssäsongen oktober-april för att få ett säkert resultat. Vid mätning beställer du hem dosor som du placerar i ditt hem under 2-3 månader. När mätningen är klar skickar du tillbaka dosorna till laboratoriet för avläsning och därefter får du resultatet. Ska du till exempel köp hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde. För mer information läs mer om radon på vår hemsida.

Nya regler om spridning och hantering av växtskyddsmedel


2015-10-22

 

Från och med den 1 november 2015 börjar naturvårdsverkets nya föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (NFS 2015:2) samt spridning av biocidprodukter (NFS 2015:3) att gälla.

Läs mer här

Nu kan du lämna in elavfall till butiker


2015-10-06

 

Från den 1 oktober gäller nya regler för elavfall. De innebär att man kan lämna in kasserad elektronik i butiker som säljer elutrustning.

När du som konsument eller som verksamhetsutövare köper din nya elprodukt i butiken kan du lämna den uttjänta elprodukten med motsvarande funktion på samma ställe, den så kallade "en mot en"-principen. Exempel på elprodukter är tvättmaskin, TV, dammsugare, elvisp, hårfön, mobil eller en batteridriven leksak.

Det finns dock några regler som reglerar vem som måste ta emot och vad du kan lämna. Läs mer om detta på naturvårdsverkets hemsida.

Självklart kan du fortsätta att lämna in ditt elavfall till kommunens återvinningscentraler eller på Elektronikåtervinningsföreningens insamlingsställen. Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Därför är det viktigt att hushåll och verksamheter sorterar ut sitt elavfall och inte slänger det i de vanliga soporna.

Tyck till om värdefulla naturområden i Perstorps kommun


2015-10-01

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett naturvårdprogram i Perstorps kommun. Fram till den 22 oktober har du möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Naturvårdsprogrammet för Perstorps kommun innehåller förutom strategier för naturvårdsarbetet också en objektiv kunskapssammanställning som pekar ut de mest värdefulla naturområdena i kommunen. Programmet är ett rådgivande underlag till all fysisk planering och myndighetsutövning, både på kommunal och regional nivå. Det ska också vara ett stöd och en källa till inspiration i allt arbete som rör mark, vatten och natur.

Naturvårdsprogram för Perstorps kommun, samrådsförslag (pdf PDF,10.9 MB)

Mer information och synpunkter: Tord Andersson, miljöstrateg, info@smfo.se, telefon 0435-782482

Läs mer om Perstorps kommuns natur här

Tyck till om värdefulla naturområden i bjuvs kommun


2015-10-01

 

Just nu pågår ett arbete med att ta fram ett naturvårdprogram i Bjuvs kommun. Mellan den 1 oktober och 1 november har invånare möjlighet att komma med synpunkter på programmet. Den 7 oktober kl 18 är dessutom allmänheten välkommen till ett informationsmöte om naturvårdsprogrammet i Varagårdskolans aula. På plats finns förtroendevalda och tjänstepersoner för att svara på frågor.

Naturvårsprogram för Bjuvs kommun, samrådsförslag (pdf Adobe_PDF_file_icon_24x24.png8,5 MB)

Mer information: Jarl Gustavsson, planeringschef, telefon 042-458 50 20

Läs mer om Bjuvs kommuns natur här

Nyhet för dig som säljer bekämpningsmedel!

2015-07-24

Alla som säljer bekämpningsmedel måste har personal med utbildningsbevis. Tänk på att bekämpningsmedel klass 1 och 2 bara får säljas till yrkesmässiga användare. Om du säljer dödskallemärkta eller starkt frätande preparat ska du ha tillstånd från Länsstyrelsen till överlåtelsen.

Läs mer här

Tvätta miljörätt, tvätta i biltvätt!

2015-07-24

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta så rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet leds ut i våra sjöar och vattendrag tillsammans med borttvättade oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Föroreningarna är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Även badplatser nedströms föroreningskällan drabbas när vattnet når dit. Tvätta hellre bilen i en biltvätt, då renas tvättvattnet innan det kommer ut i naturen!

Läs mer här

Nu är rötmånaden på väg!

2015-07-22

Vad är rötmånaden?
Rötmånaden är en månadslång period, från slutet av juli till början av augusti, då hållbarheten på matvaror är sämre på grund av värme och hög luftfuktighet. Rötmånaden inleds i nuvarande svensk tradition i slutet av fruntimmersveckan.

Kall mat ska vara kall – en obruten kylkedja.
Temperaturer är en viktig förutsättning för att bakterier ska kunna växa till. Bakterier trivs oftast inte i kalla temperaturer utan trivs, precis som semesterfirare, i värme och fukt.

Läs mer här

Ny taxa för tillsyn

2015-05-04

 

Från och med den 1 april 2015 gäller nya taxor för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan har reglerats enligt beslut i kommunfullmäktige vilket innebär att timtaxan har höjts. Även vissa verksamhetskoder har förändrats vilket kan påverka årliga tillsynsavgifter.

Läs mer här

Energi och klimatmässa 2015

2015-03-18

 

Den 28 mars är det dags för årets Energi- och klimatmässa. Detta året äger den rum på Klippans Kulturcenter. Energi- och Klimatrådgivningen för Klippan, Perstorp och Örkelljunga står som arrangör.

Läs mer här

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

2015-02-26

 

Jordbruksverket beslutade i går att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1. Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd  men eftersom spridningen i Europa uteblivit beslutade Jordbruksverket att återgå till skyddsnivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls för att producera produkter för försäljning ska hållas inhägnade.

Det är fortsatt viktigt att foder och vatten inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Mer information om fågelinfluensa hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Tillsynsprojekt fordonstvättar

2014-10-24

Vi arbetar just nu med ett tillsynsprojekt där vi ska besöka samtliga fordonstvättar i våra kommuner för att se hur de lever upp till de miljökrav som finns. I samband med projektet har vi även tagit fram en policy för fordonstvättar. Hela policyn finns att läsa här.


Badsäsongen är här!
2014-07-04

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. Vill du veta hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada kan du gå in på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/ ​där några av kommunerna rapporterar aktuell badvattenkvalitet. Hittar du inte ditt favoritbad där kan du kontakta din kommun. Kontaktlista och lista över vilka bad som provtas hittar du här

När det gäller skötsel och provtagning av strandbad och bassänger är det kommunen som står för denna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över baden eftersom smittor kan spridas via badvatten.

När det gäller strandbad är det framförallt mag- och tarmsjukdomar som sprids till badvattnet via avföring från betande djur, sjöfågel eller människor. Prover tas därför kontinuerligt under säsong. Vill du läsa mer om smittor kan du hitta mer information på www.folkhalsomyndigheten.se/

ny folkhälsomyndighet 2014
2013-11-18

Den första januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överförs även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan samt miljö- och folkhälsorapportering till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här.

Webbansvarig

Annika Svitzer

Senast ändrad: 25 november 2015

 

     Länkar

Start

Privatperson

Företagare

Miljöförbundet

Miljön i kommunen

Sitemap

    

Kontakt

Telefon: 0435-78 24 70

E-mail: info@smfo.se

Fax: 0435-78 24 71

Adress

Söderåsens miljöförbund

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan

Organisationsnummer: 222000-2675