Du är här:  Start

Sitemap 

Miljoforbundfeffegronweb.png

20121213_111654-3.jpg

Privatperson

20121213_112044.jpg

Företagare

20121213_112233.jpg

Miljöförbundet

20121213_111153.jpg

Miljön i kommunen

Hitta direkt

Aktuellt

Badsäsongen är här!

2015-07-24

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. På Havs och Vattenmyndighetens hemsida  https://www.havochvatten.se/badvatten finns en ny och uppdaterad version av Badplatsen. På hemsidan finns information om vart du kan hitta närmaste badplats. Där kan du även se senaste provresultaten som kommunerna har rapporterat in och ta reda på hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada.

 

Det är kommunen som ansvarar för skyltning till baden, provtagning av badvattnet och skötsel av badplatserna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över strandbad som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. Vid tillsyn kontrolleras badplatsen och om provtagningen av badvattnet har utförts.

Nyhet för dig som säljer bekämpningsmedel!

2015-07-24

Alla som säljer bekämpningsmedel måste har personal med utbildningsbevis. Tänk på att bekämpningsmedel klass 1 och 2 bara får säljas till yrkesmässiga användare. Om du säljer dödskallemärkta eller starkt frätande preparat ska du ha tillstånd från Länsstyrelsen till överlåtelsen.

Läs mer här

Tvätta miljörätt, tvätta i biltvätt!

2015-07-24

När du tvättar bilen på gatan, parkeringsplatsen eller annan hårdgjord yta så rinner tvättvattnet ner i dagvattenbrunnar. Dagvattnet leds ut i våra sjöar och vattendrag tillsammans med borttvättade oljerester, tungmetaller och andra kemikalier. Föroreningarna är skadliga för våra vattenlevande djur och växter. Även badplatser nedströms föroreningskällan drabbas när vattnet når dit. Tvätta hellre bilen i en biltvätt, då renas tvättvattnet innan det kommer ut i naturen!

Läs mer här

Nu är rötmånaden på väg!

2015-07-22

Vad är rötmånaden?
Rötmånaden är en månadslång period, från slutet av juli till början av augusti, då hållbarheten på matvaror är sämre på grund av värme och hög luftfuktighet. Rötmånaden inleds i nuvarande svensk tradition i slutet av fruntimmersveckan.

Kall mat ska vara kall – en obruten kylkedja.
Temperaturer är en viktig förutsättning för att bakterier ska kunna växa till. Bakterier trivs oftast inte i kalla temperaturer utan trivs, precis som semesterfirare, i värme och fukt.

Läs mer här

Ny taxa för tillsyn

2015-05-04

 

Från och med den 1 april 2015 gäller nya taxor för tillsyn enligt miljöbalken. Taxan har reglerats enligt beslut i kommunfullmäktige vilket innebär att timtaxan har höjts. Även vissa verksamhetskoder har förändrats vilket kan påverka årliga tillsynsavgifter.

Läs mer här

Energi och klimatmässa 2015

2015-03-18

 

Den 28 mars är det dags för årets Energi- och klimatmässa. Detta året äger den rum på Klippans Kulturcenter. Energi- och Klimatrådgivningen för Klippan, Perstorp och Örkelljunga står som arrangör.

Läs mer här

Badsäsongen är här!

2015-07-24

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. På Havs och Vattenmyndighetens hemsida  https://www.havochvatten.se/badvatten finns en ny och uppdaterad version av Badplatsen. På hemsidan finns information om vart du kan hitta närmaste badplats. Där kan du även se senaste provresultaten som kommunerna har rapporterat in och ta reda på hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada.

 

Det är kommunen som ansvarar för skyltning till baden, provtagning av badvattnet och skötsel av badplatserna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över strandbad som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. Vid tillsyn kontrolleras badplatsen och om provtagningen av badvattnet har utförts.

Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

2015-02-26

 

Jordbruksverket beslutade i går att sänka skyddsnivån för fågelinfluensa till nivå 1. Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd  men eftersom spridningen i Europa uteblivit beslutade Jordbruksverket att återgå till skyddsnivå 1. Nivån innebär att fjäderfä får gå ut, men att foder och vatten ska ges under tak eller under ett skydd utomhus. Fjäderfän som hålls för att producera produkter för försäljning ska hållas inhägnade.

Det är fortsatt viktigt att foder och vatten inte kommer i kontakt med vilda fåglar. Mer information om fågelinfluensa hittar du på Jordbruksverkets hemsida

Tillsynsprojekt fordonstvättar

2014-10-24

Vi arbetar just nu med ett tillsynsprojekt där vi ska besöka samtliga fordonstvättar i våra kommuner för att se hur de lever upp till de miljökrav som finns. I samband med projektet har vi även tagit fram en policy för fordonstvättar. Hela policyn finns att läsa här.


Badsäsongen är här!
2014-07-04

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. Vill du veta hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada kan du gå in på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/ ​där några av kommunerna rapporterar aktuell badvattenkvalitet. Hittar du inte ditt favoritbad där kan du kontakta din kommun. Kontaktlista och lista över vilka bad som provtas hittar du här

När det gäller skötsel och provtagning av strandbad och bassänger är det kommunen som står för denna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över baden eftersom smittor kan spridas via badvatten.

När det gäller strandbad är det framförallt mag- och tarmsjukdomar som sprids till badvattnet via avföring från betande djur, sjöfågel eller människor. Prover tas därför kontinuerligt under säsong. Vill du läsa mer om smittor kan du hitta mer information på www.folkhalsomyndigheten.se/

Badsäsongen är här!

2015-07-24

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. På Havs och Vattenmyndighetens hemsida  https://www.havochvatten.se/badvatten finns en ny och uppdaterad version av Badplatsen. På hemsidan finns information om vart du kan hitta närmaste badplats. Där kan du även se senaste provresultaten som kommunerna har rapporterat in och ta reda på hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada.

 

Det är kommunen som ansvarar för skyltning till baden, provtagning av badvattnet och skötsel av badplatserna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över strandbad som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor. Vid tillsyn kontrolleras badplatsen och om provtagningen av badvattnet har utförts.

ny folkhälsomyndighet 2014
2013-11-18

Den första januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överförs även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan samt miljö- och folkhälsorapportering till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här.

Webbansvarig

Annika Svitzer

Senast ändrad: 4 augusti 2015

 

     Länkar

Start

Privatperson

Företagare

Miljöförbundet

Miljön i kommunen

Sitemap

    

Kontakt

Telefon: 0435-78 24 70

E-mail: info@smfo.se

Fax: 0435-78 24 71

Adress

Söderåsens miljöförbund

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan

Organisationsnummer: 222000-2675