Du är här:  Start
Sitemap 

Miljoforbundfeffegronweb.png

20121213_111654-3.jpg

Privatperson

20121213_112044.jpg

Företagare

20121213_112233.jpg

Miljöförbundet

20121213_111153.jpg

Miljön i kommunen

Hitta direkt

Aktuellt

Skolprojekt 2015

2014-12-13

Under 2014- 2015 kommer Söderåsens miljöförbund att delta i Folkhälsomyndighetens nationella projekt som berör inomhusmiljön på våra skolor. I Socialstyrelsens rapport ”Allergi i skola och förskola 2013” framkommer det att det finns en rad brister i skolans inomhusmiljö.  Syftet med projektet är därför att inomhusmiljön för barn och ungdomar i landets skolor ska förbättras och att miljöbalkens krav på inomhusmiljön ska uppfyllas.

Söderåsens miljöförbund kommer slumpmässigt att välja ut ett antal grund – och gymnasieskolor från Klippan, Svalöv, Bjuv, Örkelljunga och Perstorp som kommer att ingå i projektet. Vid tillsynsbesök på de utvalda skolorna kommer vi att ha särskilt fokus på ventilation och städning samt egenkontroll. De skolor som ingår i projektet kommer att kontaktas.

Läs mer om projektet hos Folkhälsomyndigheten

Energiföreläsning för lantbrukare

2014-12-04

Är du lantbrukare med djurhållning? Anmäl dig i så fall till energiföreläsningen som energirådgivarna i Skåne Nordväst arrangerar i samarbete med LRF Skåne. Föreläsningarna är kostnadsfria och innehåller information och konkreta tips om hur lantbruk med djurhållning kan minska sin energianvändning och sina energikostnader. Föreläsningen hålls i Bjuv den 12 december.

Läs hela inbjudan här.

Höjd skyddsnivå för fågelinfluensa

2014-11-19

Jordbruksverket har beslutat att höja skyddsnivån mot högpatogen fågelinfluensa (H5N8), till nivå 2 i hela Sverige. Bakgrund till beslutet är fall av sjukdomen i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien. Sjukdomen drabbar fåglar. Att höja skyddsnivån är en försiktighetsåtgärd. Skyddsnivå 2 innebär att man så långt det är möjligt ska hålla fjäderfä inomhus.

Länsstyrelsen har lagt ut information på hemsidan om vad beslutet innebär:

www.lansstyrelsen.se

Jordbruksverkets pressmeddelande samt länkar till ytterligare information finns på jordbruksverkets hemsida:

www.jordbruksverket.se

Tillsynsprojekt fordonstvättar

2014-10-24

Vi arbetar just nu med ett tillsynsprojekt där vi ska besöka samtliga fordonstvättar i våra kommuner för att se hur de lever upp till de miljökrav som finns. I samband med projektet har vi även tagit fram en policy för fordonstvättar. Hela policyn finns att läsa här.

Dispens för gödselspridning

2014-10-23

Det har varit en ovanligt blöt och regnig höst. Länsstyrelsen bedömer därför att det kan finnas skäl att ge dispens för gödselspridning en bit in i november i år. För mer information om vad som krävs för att få dispens läs här.

Energiföreläsning för lantbrukare

2014-10-10

Är du lantbrukare med djurhållning? Anmäl dig i så fall till någon av de energiföreläsningar som energirådgivarna i Skåne Nordväst arrangerar i samarbete med LRF Skåne. Föreläsningarna är kostnadsfria och innehåller information och konkreta tips om hur lantbruk med djurhållning kan minska sin energianvändning och sina energikostnader. Föreläsningen hålls i Bjuv den 27 oktober och i Ängelholm den 28 oktober.

Läs hela inbjudan här.

Öppet hus
2014-08-11

Den 1 september fyller Söderåsens miljöförbund 5 år. Det firar vi med öppet hus för allmänheten. Mellan klockan 09.30 och 11.00 bjuder vi på fika, föredrag om solceller och en utställning om vad vi har gjort under dessa år. Välkomna!

Läs mer här.

Badsäsongen är här!
2014-07-04

Nu är det högsommar och förhoppningsvis håller värmen i sig! Är du badsugen finns det flera bad att välja mellan i våra 5 kommuner, både insjöbad och bassängbad. Vill du veta hur badvattenkvaliteten är där du brukar bada kan du gå in på badplatsen.folkhalsomyndigheten.se/ ​där några av kommunerna rapporterar aktuell badvattenkvalitet. Hittar du inte ditt favoritbad där kan du kontakta din kommun. Kontaktlista och lista över vilka bad som provtas hittar du här

När det gäller skötsel och provtagning av strandbad och bassänger är det kommunen som står för denna. Söderåsens miljöförbund har tillsyn över baden eftersom smittor kan spridas via badvatten.

När det gäller strandbad är det framförallt mag- och tarmsjukdomar som sprids till badvattnet via avföring från betande djur, sjöfågel eller människor. Prover tas därför kontinuerligt under säsong. Vill du läsa mer om smittor kan du hitta mer information på www.folkhalsomyndigheten.se/

upprop tjäder
2014-06-26

 

Hösten 2013 påbörjades arbetet med att ta fram ett nytt naturvårdsprogram för Perstorps kommun. Hela kommunen kommer att kartläggas på naturvärden och de mest värdefulla områdena beskrivas i text och bild.

Projektet beräknas vara klart i början av 2015. Som en del av detta vill kommunen uppmärksamma den ståtliga kommunfågel, tjädern, en art som har sin sydligaste utpost i landet i kommunen.

 

Hur vanlig tjädern är i kommunen är relativt okänt eftersom det är en både skygg och svårinveterad art. Därför vill vi nu dra igång ”Upprop Tjäder”. Ett projekt med syfte att samla alla kända observationer av tjäder i kommunen. Det långsiktiga målet med projektet är såklart att säkerställa en livskraftig population av tjäder i kommunen, både idag och i framtiden.

 

Har du sett eller hört någon tjäder kontakta Tord Andersson på Söderåsens Miljöförbund eller Åke Petersson på Perstorps naturskyddsförening.

 

 

Tord Andersson

tord.andersson(a)smfo.se

Telefon 0435-78 24 82

 

Åke Petersson

ake.petersson(a)perstorp.seths.se

Telefon 0435-342 91

gifttunnor i skönna mosse

2014-03-04

Den 28 februari påträffades nedgrävda tunnor i Skönna mosse i Örkelljunga kommun som bekräftar misstanken att nedgrävda tunnor läcker cyanid i mossen. Föroreningarna härrör från AB Multo som tillverkade räkne- och kontorsmaskiner i utkanten av Örkelljunga mellan 1948- och 1973. De tunnor och förorenad massor som påträffats har lagts tillbaka. Under vecka 10 kommer geofysiska mätningar att utföras. Därefter kommer beslut att tas om ytterligare grävning är nödvändig.

 

Länsstyrelsen i Skåne län är tillsynsmyndighet och kontaktperson är:

David Lalloo

Miljötillsynsenheten

david.lalloo@lansstyrelsen.se

010-2241449

träff för lantbrukare
2014-02-26

Är du lantbrukare i någon av våra medlemskommuner? Välkommen till träff på Segragymnasiet den 27 mars kl. 18.30 – 21.00.

Anmäl dig senast den 21 mars på info@smfo.se, läs mer här

en kväll för klimatet
2014-02-19

Ett musikaliskt samtal om en hållbar framtid med Mats Andersson och Vismännen, läs mer här.

När? Torsdagen den 20 februari kl 19.00

Var? Centralskolans aula, Perstorp

Välkommen!

uppläggning av snö

2014-01-24

För uppläggning av snö krävs ingen anmälan enligt miljöbalken men det finns ändå krav på hur snö från gator, torg mm hanteras. Vill du veta mer? Läs här

ny folkhälsomyndighet 2014
2013-11-18

Den första januari 2014 startar Folkhälsomyndigheten sin verksamhet. Folkhälsomyndigheten ersätter Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut. Samtidigt överförs även större delen av Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan samt miljö- och folkhälsorapportering till Folkhälsomyndigheten.

Läs mer här.


Webbansvarig

Theres Adolfsson

Sidan ändrad: 13/12/2014 

 

     Länkar

Start

Privatperson

Företagare

Miljöförbundet

Miljön i kommunen

Sitemap

    

Kontakt

Telefon: 0435-78 24 70

E-mail: info@smfo.se

Fax: 0435-78 24 71

Adress

Söderåsens miljöförbund

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan

Organisationsnummer: 222000-2675