Du är här:  Start   /  Privatperson  /  Vatten och avlopp  /  Enskilt avlopp

Sitemap 

Privatperson Företagare swglobal
Miljoforbundfeffegronutankommunweb.png

Kontakta miljöförbundet

Vatten och avlopp arrow_groen-6.png

Semaforpinne-4.png

Enskilt avlopp

Länkar

Om du bor på landet och saknar möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp behöver du lösa avloppsfrågan med en enskild avloppsanläggning. I stugområden eller i granntäta områden kan avloppet behöva lösas gemensamt med en så kallad gemensamhetsanläggning. Information om gemensamhetsanläggningar hittar du på Lantmäteriets hemsida.

 

Rening av avloppsvatten

Avloppsvatten innehåller föroreningar bland annat i form av smittämnen och näringsämnena kväve och fosfor. Utsläpp av orenat avloppsvatten kan förorena dricksvattenbrunnar och påverka badvattenkvaliteten. Näringsämnena kan orsaka övergödning i vattendrag och sjöar med algblomning och syrebrist som följd. Det är därför viktigt att avloppsanläggningen utformas så att vattnet renas i tillräcklig utsträckning.

 

 

Webbansvarig

Maja Jonholm

Sidan ändrad: 20160926

 

     Länkar

Start

Privatperson

Företagare

Miljöförbundet

Miljön i kommunen

Sitemap

    

Kontakt

Telefon: 0435-78 24 70

E-mail: info@smfo.se

Fax: 0435-78 24 71

Adress

Söderåsens miljöförbund

Besöksadress: Storgatan 50 C, Klippan

Postadress: Box 74, 264 21 Klippan

Organisationsnummer: 222000-2675